"ЛЮДИ И ВОЙНА" - "PEOPLE AND WAR"

САЙТ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ВОИНАХ, ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ВОВ, А ТАКЖЕ ИХ РОДСТВЕННИКОВ...
Текущее время: Пн фев 26, 2024 11:46 11

Часовой пояс: UTC+03:00


Добро пожаловать на наш форум. Регистрируйтесь на нем и пишите свои заявки в темах. Указывайте в заголовке темы Ф.И.О. в именительном падеже… Если Вы зарегистрировались на форуме, но в течение суток не произошла активация Вашего аккаунта, то пишите администратору на tashpoisk@mail.ru. В связи с наплывом спамеров на форуме включена ручная активация аккаунтов (спамеров просим не беспокоить, их аккаунты будут удалены).

Начать новую тему  Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Żołdybaj Nurłybajew Жолдыбай Нурлыбаев
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 22:59 22 
Не в сети
Поисковик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 12:25 12
Сообщения: 4230
Откуда: Польша (Polska)
Личные данные:
Ф.И.О. НУРЛЫБАЕВ ЖОЛДЫБАЙ
Год рождения 1922
Область рождения
Место рождения
Служба:
Мобилизован РВК
Звание Подполковник
Должность
Место службы
Выбытие:
Причина смерти
Дата смерти 20/01/45
Область выбытия
Место выбытия
Похоронен:
Область захоронения Польша
Место захоронения Пильское воеводство, Пила-Плотке.

Już nie anonimowy bohater
ŁK | Pt, 2012.11.16 14:34 Podziel się:
Na cmentarzu wojennym II wojny światowej Piła-Leszków odsłonięto pamiątkową tablicę poległego w 1945 roku kpt. Żołdybaja Nurłybajewa, żołnierza Armii Czerwonej, kazachskiego pochodzenia.

[ img ]

Żołdybaj Nurłybajew urodził się w Kazachstanie w maju 1922 roku. Wcielono go do Armii Czerwonej w wieku lat 20. Zginął w styczniu 1945 roku, podczas jednej w wielu ofensyw, na okupowanych przez niemieckie wojska terenach. Rodzina przez blisko 70 lat nie znała miejsca jego pochówku. W samym Kazachstanie, podobnie jaki i w w innych krajach, należących wówczas do ZSRR jest wiele rodzin, które nie wiedzą jeszcze, gdzie pochowano ich bliskich.

[ img ]

- Z jednej strony jest to dla nas bardzo smutna uroczystość, z drugiej szczególnie ważny dzień. Po tylu latach mogliśmy zobaczyć miejsce pochówku naszego przodka - mówi Gulajhan Aktay, krewna Żołdybaja Nurłybajewa.

[ img ]

Poszukiwania ofiar poległych w II wojnie światowej, walczących w wielonarodowościowej armii radzieckiej, są niezwykle żmudne, długotrwałe i często kończą się niepowodzeniem. Przede wszystkim dlatego, że szczątki często przenoszone są przy kolejnych ekshumacjach. W przypadku Wielkopolski jest jeszcze trudniej, bo trzeba rozszyfrować nazwę miejscowości, w której znajduje się mogiła. Bardzo często jej nazwa była odczytywana z niemieckich map i przekształcana na rosyjski alfabet. Mimo to od kilku lat sam proces poszukiwania ofiar przebiega sprawniej.

[ img ]

W 2007 roku strona rosyjska odtajniła dokumenty, dotyczące strat Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej. Udostępnione one zostały na stronie internetowej stowarzyszenia Memoriał, zajmującego się badaniami historycznymi ofiar represji sowieckich. W przypadku Żołdybaja Nurłybajewa, inicjatywa poszukiwań wypłynęła ze strony jego rodziny, a bardzo pomocny w odnalezieniu mogiły poległego żołnierza okazał się Polski Czerwony Krzyż. W uroczystościach uczestniczyła jednak nie tylko rodzina.

- Dziś jest szczególnie ważny dzień, nie tylko dla samej rodziny Żołdybaja, ale i całego kraju. Jest to symboliczne podziękowanie dla wszystkich ofiar wojny, które walczyły za wolność swojej ojczyzny, ale i innych krajów, w tym Polski. Jestem bardzo wdzięczny całemu narodowi polskiemu, za ten przejaw wielkiego szacunku dla poległych na polskiej ziemi Kazachów – mówi Yerik Utembayev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szacunek ofiarom oddali także przedstawiciele wszystkich szczebli władz samorządowych, którzy pojawili się na odsłonięciu pamiątkowej tablicy na cmentarzu w Leszkowie. - Kto mógłby przypuszczać, że urodzony w Kazachstanie żołnierz Armii Czerwonej, będzie walczył za Wielkopolskę, że spocznie na pilskim cmentarzu, że jego rodzinie uda się go odnaleźć. To jest piękny, symboliczny dzień dla Polski i Kazachstanu - dwóch narodów, które chcą zapomnieć o tej strasznej wojnie – mówi Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Uroczystości na wojskowym cmentarzu miały także religijny charakter. Po oficjalnej, świeckiej części, odmówiono modlitwę za zmarłego. Żołdybaj Nurłybajew, został pożegnany w muzułmańskim obrządku. Syn poległego kapitana Armii Czerwonej przywiózł ze sobą symboliczną garść ziemi z kazachskich stepów i rozsypał ją na mogile ojca, zabierając też ze sobą w kapsule ziemię z miejsca jego pochówku. http://asta24.pl/news-news-4658-Anonimowy_bohaterНа военном кладбище II мировой войны Пила-Лешкув открыли памятную доску павшего в 1945 году кап. Жолдыбая Нурлыбаева, солдата Красной Армии, казахского происхождения.


Жолдыбай Нурлыбаев родился в Казахстане в мае 1922 года. Призвали его к Красную Армию в возрасте 20 лет. Погиб в январе 1945 года, во время одной в многих наступление, на оккупированных немецкими армиями местностях. Семья через близко 70 лет не знала места его захоронения. В одном Казахстане, аналогично какой и в в других странах, принадлежащих в то время СССР много семей, которые не знают еще, где похоронили их близких.- Из одной стороны это для нас очень печальное торжество, с второй особенно важный день. Столько лет мы могли увидеть место захоронения нашего предка - говорит Гуляйган Актаы, родственница Жолдыбая Нурлыбаева.

Разыскивания жертв павших в II мировой войне, борющихся в многонациональной советской армии, чрезвычайно кропотливые, продолжительные и часто кончаются неудачей. Прежде всего потому что обломки часто переношены за очередными эксгумация. В случае Великой Польши jest еще болээтрудно, потому что надо расшифровать название местности, в которой расположен могила. Сплошь и рядом ее название было читанное из немецких карт и видоизмененное на российский алфавит. Несмотря на это от нескольких лет один процесс разыскивания жертв пробегает болээбезотказно.

- Из одной стороны это для нас очень печальное торжество, с второй особенно важный день. По тылю летах мы могли увидеть место захоронения нашего предка - говорит Гуляйган Актаы, родственница Жолдыбая Нурлыбаева.
В 2007 году российская сторона рассекретила документы, касающиеся потерь Красной Армии во время II мировой войны. Сделанное доступное они остались на интернет-сайте общества Меморандум, занимающегося историческими изучение жертв совдеповских репрессий. В случае Жолдыбая Нурлыбаева, инициатива поисков всплыла из стороны его семьи, а очень полезный в отыскать могилы павшего солдата оказался Польши Красный Крест. В торжество участвовала однако не только семья.

- Сегодня особенно важный день, не только для одной семьи Жолдыбая, но и всей страны. Эта символическая благодарность для всех жертв войны, которые боролись за свободу своей родины, но и других стран, в этом Польши. Я очень милый всей польской нации, за это проявление большого уважения к павшим на польской земле казахам - говорит Ыэрик Утэмбаыэв, Посол Чрезвычайный и Полномочный Республики Казахстана в Польской Република.
Разыскивания жертв павших в II мировой войне, борющихся в многонациональной советской армии, чрезвычайно кропотливые, продолжительные и часто кончаются неудачей. Прежде всего потому что обломки часто переношены за очередными эксгумация. В случае Великой Польши jest еще болээтрудно, потому что надо расшифровать название местности, в которой расположен могила. Сплошь и рядом ее название было читанное из немецких карт и видоизмененное на российский алфавит. Несмотря на это от нескольких лет один процесс разыскивания жертв пробегает болээбезотказно.Уважение жертвам отдали также представители всех ступеней муниципальных властей, которые промелькнули на открыть хранимый на память доски на кладбище в Лешкове. - кто мог бы думать, что рожденный в Казахстане солдат Красной Армии, будет бороться за Великую Польшу, что сядет на пильское кладбище, что его семье удатся его отыскать. Это jest красивый, символический день для Польши и Казахстана - о двух нациях, которые хотят позабыть об этой страшной войне - говорит Томаш Бугайский, правленец Великопольского Воеводства.

Торжество на военном кладбище имели также религиозный характер. По официальной, светской части, прочитали молитву слишком умершего. Жолдыбай Нурлыбаев, был проститься в мусульманском обряде. Сын павшего капитана Красной Армии привез со себя символическую горсть земле из казахских степей и рассыпал её на могиле отца, забирая тоже со себя в капсуле землю из места его захоронения

_________________
Если твои поиски зашли в тупик, то знай, что ты уже нашел то, что искал, благодаря нам.
Пани Маркин дает согласие на использование личных фотографий и ответов по поискам только с условием ссылки на сайт где они помещены.


Последний раз редактировалось Markin Вс фев 17, 2013 23:15 23, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:02 23 
Не в сети
Поисковик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 12:25 12
Сообщения: 4230
Откуда: Польша (Polska)
Фамилия Нурлыбаев
Имя Жолдыбай
Отчество
Дата рождения/Возраст __.__.1922
Место рождения Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Пахта-Аральский р-н
Дата и место призыва Алма-Атинский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Алма-Атинский р-н
Последнее место службы 507 АИПТАКП 5 УА
Воинское звание капитан
Причина выбытия убит
Дата выбытия 30.01.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 750

_________________
Если твои поиски зашли в тупик, то знай, что ты уже нашел то, что искал, благодаря нам.
Пани Маркин дает согласие на использование личных фотографий и ответов по поискам только с условием ссылки на сайт где они помещены.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:19 23 
Не в сети
Поисковик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 12:25 12
Сообщения: 4230
Откуда: Польша (Polska)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1% ... 9Нурлыбаев Жолдыбай 20 мая 1920 рождения , колхоз Унимкер, Кызылтуйского сельсовета, Пахтааральского района, Чимкентская область, Казахская ССР по национальности - Казах
В 1939 году окончил 10 классов Бирликской средней школы, Пахтааральского района
В 1939 1940 годах учился на 2х годичных ускоренных курсах Казахского государственного университета, факультет филологии, история и география
С 1940 по 1941 год работал учителем истории и географии в средней школе Кзызабад колхоза им. Ленина, Джетысайского района
Летом 1941 руководил военной подготовкой призывников для армии и с одной из групп ушел на фронт через Алма-Атинский горвоенкомат
Окончил ускоренный курс военного артиллерийского училища в сентябре 1942
Участвовал в Великой отечественной войне:
(15 сентября 1942 — 15 декабря 1942) – Сталинградская битва (15 декабря 1942 — 30 января 1945) – Южный фронт , 4-й Украинский фронт и 3-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт
В бою 30 января 1945 года за город Лукатц Крейц (ныне Кшиж-Велькопольски) (Польша) огнем уничтожил минометную батарею и несколько огневых точек противника, чем способствовал быстрому захвату города. В ходе боя батарею атаковала большая группа гитлеровцев, стремившихся вырваться из города. Смело повел бойцов в рукопашную схватку. Враг не прорвался. В этом бою и погиб. До Берлина оставалось 200 км. Похоронен в г. Пила (ПольшаГерой Советского Союза (24 марта 1945, посмертно) Указом Президиум Верховного Совета СССР (№ 8018)
Орден Ленина
Орден Красного Знамени
Орден Красной Звезды
Медаль «За оборону Сталинграда»
Орден Отечественной войны 2-й степени приказ командира артиллерии, 5той ударной армии № 27/Н от 02 августа 1944
[править]Память

Именем Героя Советского Союза Нурлыбаева Жолдыбая названы:
Улица в городе Алматы,Республика Казахстан (район Горного Гиганта) в 1985 году;
Улица в поселке Кировском, Кировского района Чимкентская область;
Средняя школа в совхозе «Славянский» Пахтааральского района, Чимкентская область в 1971 году;
Совхоз «Славянский» Пахтааральского района, Чимкентская область переименован в совхоз им. Нурлыбая Жолдыбая в 1985 году, там же установлен мемориальный бюст;
Групповой памятник на центральной площади в колхозе им. Ленина, Джетысайского района, Чимкентская область)

_________________
Если твои поиски зашли в тупик, то знай, что ты уже нашел то, что искал, благодаря нам.
Пани Маркин дает согласие на использование личных фотографий и ответов по поискам только с условием ссылки на сайт где они помещены.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:21 23 
Не в сети
Поисковик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 12:25 12
Сообщения: 4230
Откуда: Польша (Polska)
Родственники героя Второй мировой войны почтили память погибшего казахстанского солдата в польском городе Лукац, передает корреспондент Tengrinews.kz. Польская делегация выразила благодарность и уважение участнику войны. О местонахождении могилы солдата родные не знали почти 70 лет.

Капитан Жолдыбай Нурлыбаев, 22-летний парень из Казахстана, погиб 30 января 1945 года в городе Лукац Крейц в бою с немецкими захватчиками. 24 марта 1945 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Место захоронения Нурлыбаева нашли только спустя 67 лет. 16 ноября внучка героя Айгуль Тулембаева, заведующая кафедрой Международной Академии Бизнеса, возложила цветы на могилу деда в польском городе Пила. В церемонии принял участие и сын Нурлыбаева - Георгий, который родился во время войны. На месте захоронения солдата установили мемориальную плиту.

На церемонии возведения мемориальной плиты 24 солдата со знаменем и оружием в руках отдали воинские почести герою. На мероприятии также присутствовал вице-мэр города Пила Кшыштоф Шевц. "Этот молодой человек участвовал в освобождении моей Родины. За это мы должны выразить ему свое уважение и благодарность. Следует помнить - без истории нет народа, поэтому я еще раз повторю: честь, уважение и слава герою Жолдыбаю Нурлыбаеву", - отметил Шевц.

12 декабря в год 25-летия Международной Академии Бизнеса на базе вуза будет открыт музей, посвященный истории МАБ. Героям Великой Отечественной войны планируется посвятить отдельную Страницу Памяти

Подробнее: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mo ... et-224283/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mo ... et-224283/

_________________
Если твои поиски зашли в тупик, то знай, что ты уже нашел то, что искал, благодаря нам.
Пани Маркин дает согласие на использование личных фотографий и ответов по поискам только с условием ссылки на сайт где они помещены.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:23 23 
Не в сети
Поисковик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 12:25 12
Сообщения: 4230
Откуда: Польша (Polska)
Самая кровопролитная война в истории человечества завершилась 67 лет назад. И, казалось бы, за это время о ее героях уже должно быть известно все. Однако время зачастую самым неожиданным образом возвращает нас к новым свидетельствам их великого подвига...

Наказ деда

Мой дед – полковник Мутажбек Калдыбеков – был призван на фронт в 1942 году и начал свой боевой путь в легендарной Панфиловской дивизии. Он был сапером, затем командиром саперного взвода, награжден орденами и медалями. После войны служил военным комиссаром и умер в 1997 году.

Я искренне горжусь тем, что помимо боевых подвигов он совершил гражданский подвиг в мирное время – разыскал жену и сына своего брата, друга, Героя Советского Союза Жолдыбая Нурлыбаева, с которым они сидели за одной партой в школе, вместе призывались на фронт, но затем связь была потеряна.

С 1945 года на родине ничего не знали о судьбе Жолдыбая, и лишь в 1970 году мой дед Мутажбек случайно из мемуаров генерала Ф. Бокова узнал о его подвиге и начал активные поиски иных подтверждений героической смерти друга.

Ему удалось выяснить, что Жолдыбай был капитаном, командиром батареи истребительно-противотанкового артиллерийского полка и на фронте женился на радистке Екатерине Прудниковой, родившей ему в 1944 году сына. Извещение о гибели мужа она получила, но, не зная адреса родных в Казахстане, не могла сообщить им печальную весть.

Мой дед разыскал семью Жолдыбая, пригласил в Казахстан и настоял на том, чтобы сын Жолдыбая, которому на момент встречи было уже 25 лет, вернулся на родину. С тех пор Георгий Жолдыбаевич для меня – любимый дядя Жора. Он стал сыном моему деду и родным для всей нашей семьи.

Эту историю я знала с детства, но лишь недавно осознала, какое благое дело сделал мой дед, заменив отца сыну своего брата. И как много он сделал для того, чтобы светлый образ Героя Советского Союза Ж. Нурлыбаева сохранился в памяти народа. Не успел он сделать лишь одно очень важное и, возможно, самое главное: несмотря на все старания, так и не нашел могилу брата.

Спустя еще 42 года мне удалось завершить начатое моим дедом: в далекой Польше, на военном кладбище в городе Пила, я обнаружила братскую могилу № 273, в которой под номером 481 покоится прах Жолдыбая.

Впервые за 67 лет нам, его потомкам, удастся посетить это святое место, прочитать молитву, отвезти на могилу горсть казахской земли, установить мемориальную доску, возложить цветы, отдать воинские почести, осуществив наказ деда…

Влюбленный в жизнь

В процессе поиска я перечитала все документы, так или иначе связанные с Жолдыбаем Нурлыбаевым. Его сын, мой дядя Георгий Жолдыбаевич, собрал и бережно хранит архив из писем, газетных статей, фотографий, хранящих образ молодого романтика, любознательного человека, любившего, мечтавшего о счастливой семейной жизни. Он был верным другом и истинным патриотом, пожертвовавшим собственной жизнью ради Великой Победы.

Невысокого роста, худощавый, смуглый казах обладал морем обаяния и жизнелюбия. Не случайно красавица-радистка Катюша безоглядно полюбила его и без колебаний вышла замуж прямо на фронте. Импровизированную свадьбу, как вспоминала, Екатерина Артемовна, сыграли в землянке. А когда появился на свет их сын, она назвала его Жорой, так звали Жолдыбая однополчане.

Это была удивительная история любви двух молодых сердец на фоне ужасов войны. «Нет крыльев долететь до тебя, – писал Жора Кате. – Дорогая, если бы Ты узнала, как трудно переживать эту проклятую разлуку. Но ничего, и на наших улицах будет праздник… Дальняя моя! Если Тебе чисто сердечную правду сказать, я уверен, мы с тобой увидимся. Я вернусь с победой к Тебе». И подпись: «С фронтовым приветом! Целую Тебя! Твой Жорик».

А вот строки из письма Жолдыбая матери его жены: «Здравствуйте, Мамаша! Живу хорошо, немец сидит под носом в 300 метрах от нас… И вдруг на войне с немецкими оккупантами пришлось познакомиться с девушкой по имени Катя, которая оказалась вашей дочерью. Я остался очень доволен, что вы вырастили такую дочь, которая стала моей подругой…»

Столько нежности, чистоты, лиричности и непосредственности в этих словах, а между строк – жестокая реальность кровопролитных боев, дышащая в затылок смерть...

Но как бы там ни было, в солдатских треугольниках со штемпелями полевых почт и печатью «просмотрено военной цензурой» Жора – не героический символ войны, а безумно, отчаянно влюбленный в жизнь герой.

Достоин высшей награды

Жолдыбай начал боевой путь со Сталинграда, куда он попал в разгар тяжелых боев в сентябре 1942 года. В течение почти трех лет находился на передовой – истребительно-противотанковые артиллерийские батареи обеспечивали продвижение пехоты, их бросали на «танкоопасные» направления, то есть были бойцы фактически «смертниками».

За проявленные мужество и героизм Ж. Нурлыбаев был награжден медалью «За оборону Сталин­града» и орденом Отечественной войны II степени. 15 января 1945 года представлен к ордену Боевого Красного Знамени, но получить боевую награду не успел: 30 января 1945 года, не дожив до Победы трех месяцев, Жолдыбай погиб в бою и был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно…

У меня в руках копия наградного листа от 5 февраля 1945 года, подписанного командиром 507-го армейского истребительно-противотанкового полка подполковником В. Дмитриевым, в котором дано «краткое конкретное изложение подвига». Впервые за 67 лет мы имеем возможность узнать о подвиге Жолдыбая Нурлыбаева из первых уст. Читая документ, трудно поверить, как юноша 22 лет мог обладать таким беспримерным мужеством и храбростью. Сколько их, таких вот парней, полегло на фронтах войны… Беречь светлую память об их подвиге – наш святой долг.

Изучая фронтовые документы, я обнаружила, что мой двоюродный дед был в числе первых, кто пересек германскую границу, осуществив тем самым мечту тысяч советских солдат, не доживших до этого счастливого момента. Подтверждение тому – в мемуарах генерала Ф. Бокова: «Полковник X. Ф. Есипенко… в авангард выделил 1-й батальон 1006-го стрелкового полка, 360-й дивизион самоходно-артиллерийских установок 266-й стрелковой дивизии, 1-ю батарею 507-го армейского истребительно-противотанкового полка под командованием капитана Жолдыбая Нурлыбаева и взвод саперов…

В 16 часов 26 января передовые подразделения отряда, четко взаимодействуя с частями 2-й гвардейской танковой армии, наступавшей севернее, с ходу переправились через реку Нетце в районе Чарникау… Через час ликующие советские бойцы, не встречая сопротивления, вышли на территорию фашистской Германии. …И не верилось в этот тихий январский вечер, что отсюда пришла война...

Как долго мы мечтали о том времени, когда начнем громить фашистов на их земле!.. Итак, мы вошли в Германию...»

Это была Висло-одерская операция – одна из знаменательных вех войны, что отмечает и командир полка подполковник В. Дмитриев в представлении: «…При переходе Германской границы батарея капитана Нурлыбаева, разгромив численно превосходящего противника, первой перешла границу и, продолжая движение вперед, захватила ряд населенных пунктов. В бою за город Лукац Крейц, куда батарея капитана Нурлыбаева также ворвалась первой, уничтожила минометную батарею противника и в рукопашном бою уничтожила до 50 солдат противника. В этом бою пал смертью храбрых капитан Нурлыбаев. За проявленные геройство и мужество достоин высшей награды – звания Героя Советского Союза.

Энергетика подвига

…Далеко от родной земли, в западной части Польши покоится мой двоюродный дед, Герой Советского Союза Жолдыбай Нурлыбаев. Удивительна судьба этого человека: он погиб в 1945 году, и лишь через 25 лет о его подвиге узнали на родине, а теперь, спустя 67 лет после войны, найдена его могила. Он дает о себе знать самым непостижимым образом, и, я уверена, в этом кроется глубокий смысл. Сегодня это нужно не ему, а нам – его соотечественникам, потомкам. Ведь это нам вверено свято беречь память о жертвенном и высоком подвиге наших дедов. Те ценности, которые они отстаивали ценой своих юных жизней, должны оставаться главными для каждого из нас – свобода, мир, стабильность. Светлое будущее, о котором они мечтали, – наше настоящее, наша жизнь.

Жолдыбай был обычным аульным парнем с большим, мужественным и щедрым сердцем. Такие же парни живут среди нас сегодня. И спустя десятилетия Жолдыбай возвращается из небытия, чтобы напомнить всем нам: люди, храните в себе чистоту помыслов, щедрость души, чтобы духовное величие героев коснулось вас, возвысив над суетностью будней!

В этом, наверное, величайшая миссия наших предков-героев, созидательная энергетика их подвига...

Айгуль ТУЛЕМБАЕВА, http://www.kazpravda.kz/print/1348797587

_________________
Если твои поиски зашли в тупик, то знай, что ты уже нашел то, что искал, благодаря нам.
Пани Маркин дает согласие на использование личных фотографий и ответов по поискам только с условием ссылки на сайт где они помещены.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:27 23 
Не в сети
Поисковик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 12:25 12
Сообщения: 4230
Откуда: Польша (Polska)
род. в 1922 в ныне Пахтааральском р-не Чимкентской обл. Казахской ССР в семье скотовода.
Казах. Член КПСС с 1943.
В 1940 окончил рабочий факультет. В Советской Армии с 1941. Окончил ускоренный курс артиллерийского училища.
В действующей армии с сент. 1942.
Командир батареи 507-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Нурлыбаев в бою 20.01.1945 за г.Лукатц-Крёйц (Кшиже, ПНР) огнём уничтожил миномётную батарею и несколько огневых точек противника, чем способствовал быстрому захвату города. В ходе боя батарею атаковала большая группа гитлеровцев, стремившихся вырваться из города. Смело вступил с бойцами в рукопаш. схватку. Враг не прорвался.
В этом бою погиб.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945 посмертно.
Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2 ст., медалями.
Похоронен в г.Пила-Лешкув (ПНР). В пгт.Славянка Пахтааральского р-на Чимкентской обл. установлен бюст Героя.http://www.az-libr.ru/index.shtml?Perso ... 4db6/index

_________________
Если твои поиски зашли в тупик, то знай, что ты уже нашел то, что искал, благодаря нам.
Пани Маркин дает согласие на использование личных фотографий и ответов по поискам только с условием ссылки на сайт где они помещены.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB